Latest Release

balpanchayat बालपंचायत कार्यपुस्तिका
 मुलांबरोबर हक्काधारित दृष्टीकोनातून काम करू इच्छिणार्‍या कार्यकर्त्यांसाठी
 प्रकाशन वर्ष:- २०२०
 पृष्ठ:- ४६
किंमत :- रु. ६०/-
ISBN क्रमांक :- ISBN 978-93-81352-08-3