Marathi Publications

No. Name Author Year Price
२०१७ १००/-
२०१७ -
२०१३ -
२०१२ १००/-
डॉ. हेमलता पिसाळ २००८ १५०/-
डॉ. मनीषा गुप्ते आणि अर्चना मोरे २००७ २००/-
भाषांतर प्रमोद मुजूमदार २००६
संपादक लता भिसे-सोनवणे आणि मिलिंद चव्हाण २००६ ५००/-
अनुवाद शोभना पाटील २००६ १७५/-
१० २००६ १७५/-
११ संकलन नम्रता कवडे – दाते & वृंदा वझे २००६ १५०/-
१२ सीमा गायकवाड, विजया कदम & मनीषा बुद्धिवंत २००५ ५/-
१३ सीमा गायकवाड, विजया कदम & शारदा बर्वे २००५ २०/-
१२ अनुपमा पाठक; समता सेन-गुप्ता आणि डॉ. मनीषा गुप्ते २००३ ५०/-