Marathi Publications

No. Name Author Year Price
द्वितीय आवृती २०१९ ६०/-
२०१८ ८०/-
२०१७ १००/-
२०१७ -
२०१३ -
२०१२ १००/-
डॉ. हेमलता पिसाळ २००८ १५०/-
डॉ. मनीषा गुप्ते आणि अर्चना मोरे २००७ २००/-
भाषांतर प्रमोद मुजूमदार २००६
१० संपादक लता भिसे-सोनवणे आणि मिलिंद चव्हाण २००६ ५००/-
११ अनुवाद शोभना पाटील २००६ १७५/-
१२ २००६ १७५/-
१३ संकलन नम्रता कवडे – दाते & वृंदा वझे २००६ १५०/-
१४ सीमा गायकवाड, विजया कदम & मनीषा बुद्धिवंत २००५ ५/-
१५ अनुपमा पाठक; समता सेन-गुप्ता आणि डॉ. मनीषा गुप्ते २००३ ५०/-