Articles by Dr. Hemlata Pisal

समजून घेऊ तृतीयपंथीयांना
प्रभात आरोग्य जागरण (२२ नोव्हेंबर २०१६)

इच्छा सन्मानाने शेवटाची
साप्ताहिक सकाळ (२६ नोव्हेंबर २०१६)

स्वानंदला साडी नेसायची आहे "Swanand wants to wear sari"
युवा पॉवर (पुर्नप्रकाशन) पा. नं. 26, ऑगस्ट २०१५

इन्टरव्हेश्ंनल रेडिओलॉंजीची कमाल "Intervational Radiology Demystified"
(ले. डॉ. मुकुल मुटाटकर, भाषांतर हेमलता पिसाळ) संजीवनी उच्च्तंत्रज्ञानाची संपादक डॉ. अनिल गांधी, पा. नं. ७०-८९, जून २०१५

स्वानंदला साड