Awards

1. Maharashtrachi Kanya Puraskar :- 6 April 2009

2. Gram Ratna Puraskar :- Sopankaka Sahakari Bank & Purandar Nagari Patsanstha Saswad, 2006

3. Maharashtra Foundation Samajkarya Puraskar 2004 :- Sanstha Puraskar, 1 Jan 2005

4. Shreegama Vidhayak Kritisheelata Puraskar :- Manus Pratishthan, 20 Feb 2002

5. Samajik Karyakarta Purskar :- Smruti Vikas Pratishthan, Purandar, 18 July 2001

6. Diwaliben Mehata Award:- Feb 1997

7. Resourceful WomenAward :- 1994

8. Harishchandra Saste Smruti :-