Trainings
No. Title Date Schedule
४ ते ६ जानेवारी, २०१९
२० ते २१ फेब्रुवारी, २०१९
५ ते ६ मार्च, २०१९
२४ ते २६ एप्रिल, २०१९
३ ते ५ मे, २०१९
१५ ते १७ मे, २०१९
१३ ते १५ जून, २०१९
27 to 29 August, 2019
२३ से २५ सितंबर, २०१९
१० २१ ते २३ ओक्टोंबर, २०१९
११ 21 to 22 January, 2020
१२ २३ ते २५ जानेवारी, २०२०