Marathi Publications

No. Name Author Year Price
२०२० ६०/-
द्वितीय आवृती २०१९ ६०/-
२०१८ ८०/-
२०१७ १००/-
२०१७ -
२०१३ -
२०१२ १००/-
डॉ. हेमलता पिसाळ २००८ १५०/-
डॉ. मनीषा गुप्ते आणि अर्चना मोरे २००७ २००/-
१० भाषांतर प्रमोद मुजूमदार २००६
११ संपादक लता भिसे-सोनवणे आणि मिलिंद चव्हाण २००६ ५००/-
१२ अनुवाद शोभना पाटील २००६ १७५/-
१३ २००६ १७५/-
१४ संकलन नम्रता कवडे – दाते & वृंदा वझे २००६ १५०/-
१५ सीमा गायकवाड, विजया कदम & मनीषा बुद्धिवंत २००५ ५/-
१६ अनुपमा पाठक; समता सेन-गुप्ता आणि डॉ. मनीषा गुप्ते २००३ ५०/-