Marathi Publications

No. Name Author Year Price
२०२२ ३०/-
२०२० ६०/-
द्वितीय आवृती २०१९ ६०/-
२०१८ ८०/-
२०१७ १००/-
२०१७ -
२०१३ -
२०१२ १००/-
डॉ. हेमलता पिसाळ २००८ १५०/-
१० डॉ. मनीषा गुप्ते आणि अर्चना मोरे २००७ २००/-
११ भाषांतर प्रमोद मुजूमदार २००६
१२ संपादक लता भिसे-सोनवणे आणि मिलिंद चव्हाण २००६ ५००/-
१३ अनुवाद शोभना पाटील २००६ १७५/-
१४ २००६ १७५/-
१५ संकलन नम्रता कवडे – दाते & वृंदा वझे २००६ १५०/-
१६ सीमा गायकवाड, विजया कदम & मनीषा बुद्धिवंत २००५ ५/-
१७ अनुपमा पाठक; समता सेन-गुप्ता आणि डॉ. मनीषा गुप्ते २००३ ५०/-