महाराष्ट्र फाऊंडेशन पुरस्कार २०२२

क्र. पुरस्कार सन्मानित व्यक्ती पुरस्कार
साहित्य जीवनगौरव पुरस्कार
वाङ्मयप्रकार पुरस्कार
(कथा आणि कादंबरी)
विशेष पुरस्कार
ग्रंथ पुरस्कार (ललित)
‘पिवळा पिवळा पाचोळा’ (कथासंग्रह)
ग्रंथ पुरस्कार (वैचारिक /अपारंपरिक)
‘भुरा’ (आत्मकथन)
रा.शं.दातार नाट्यलेखन पुरस्कार
नाटक - ‘पुनश्च हनिमून’
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर स्मृति पुरस्कार
समाजकार्य विशेष पुरस्कार
(दलित आणि भूमिहीनांच्या हक्कांसाठी केलेले कार्य)
समाजकार्य विशेष पुरस्कार
(विधवा प्रथा निर्मूलनाचे कार्य केल्याबाबत)
समाजकार्य पुरस्कार
कार्यकर्ता (संघर्ष)
समाजकार्य पुरस्कार
कार्यकर्ता (प्रबोधन)