महाराष्ट्र फाऊंडेशन पुरस्कार २०२०

क्र. पुरस्कार सन्मानित व्यक्ती पुरस्कार
दिलीप वि. चित्रे स्मृति - साहित्य जीवनगौरव सन्मान
समाजकार्य जीवनगौरव सन्मान
विशेष कृतज्ञता पुरस्कार
वाङ्मयप्रकार पुरस्कार विज्ञानकथा
डॉ. नरेंद्र दाभोळकर स्मृति पुरस्कार
ललित ग्रंथ पुरस्कार
रा. शं. दातार नाट्य पुरस्कार
ग्रंथ पुरस्कार (अ-पारंपरिक/ वैचारिक)
कार्यकर्ता (प्रबोधन) पुरस्कार
कार्यकर्ता (संघर्ष) पुरस्कार
युवा पुरस्कार